Çevrim İçi Öğrenimde Hikaye Anlatıcılığını Kullanmak

Written by Gozde GOKKAYA
14-09-2017 

Hikayeler, gelişim yıllarımızda popüler bir öğrenme şekli olmuştur. Yetişkin öğreniminde,  oldukça etkili olduklarını kanıtlayabilirler. Hikayeler, o andaki ruh halini etkileyici bir şekilde aydınlatabilir, öğrenmenin monotonluğunu kırıp ferahlatabilir. Öğrenenlerle iletişim kurmak veya öğrenmeleri için örnek vermek amacıyla yararlı olabilirler. Ayrıca; öğrenen kişileri, tanımı yapılmış  durum yada senaryo hakkında düşünmeye sevk etmek ve kendi sonuçlarını türetmeleri konusunda da yüreklendirirler. İşte; kurumsal öğrenmede hikayelerin inşa edilebileceği birkaç yol – onları hayata geçiren bazı inovatif düşünce ve teknoloji desteği ile.

 

Resimlendirilmiş Hikayeler: Bir hikaye, grafiklerin ve görsellerin yardımıyla anlatılabilir – tıpkı çizgi roman gibi. Hikaye anlatmanın bu stili konuya ışık tutar ve öğrenmeye gayri resmi bir yön, görünüş verir. Ağır metinsel okumanın tam ortasında kısa ve gevrek bir çizgi romanın şeridinin verilmesi, arzu edilen yetenek ve davranışları resmedebilir. Hikaye anlatımının bu tipi, satış yada pazarlama eğitimleri ile “soft skill” kurslarını içeren çeşitli eğitimlerde yararlı olabilir. Örneğin; bir satış konuşması, öğrenen kişilerin dikkatini üzerine toplayan bir seri görsel ve “balonlu” diyalogla resmedilebilir. Resmedilmiş bir hikaye, etkisinin daha güçlü olması için audio ile birlikte sesli yapılabilir. Global bir yaklaşım için,  görseller ve diyalog elde tutulabilir ve daha lokal bir tat vermek için ayrı bir ses parçası (audio track) eklenebilir.

 

Animasyonlu Hikayeler: Animasyonları yaratmaya yarayan modern araçların oluşuyla 2D ve 3D figürleri, öğrenen kişilerin cihazlarında – masaüstü bilgisayarlar, laptop’lar, mobil ve tabletler – olan çeşitlilik üzerinde canlanabilir. Animasyonlu karakterler, bir hikayeyi anlatıp iletebilir. Ayrıca, animasyonlu karakterler öğrenenlere bir hikayenin gösterilmesinde de değerlendirilebilir. Karakterler, öğrenci grubunu ve tanımladıkları karakterleri akılda tutarak oluşturulabilir. Konuların bir kısmı, bu yaklaşımla ileri sürülebilir ve bu nedenle de bu tip bir hikaye anlatımı, çalışan gelişimi ve soft skill’ler gibi eğitimler ile çok iyi çalışır. Örneğin; animasyonlu bir hikaye, global bir organizasyonda etnik duyarlılığı yaratmada kullanılabilir. Etnik grupların özellikleri, bir hikaye olarak anlatılabilir – öğrenenlere, başkalarının inanç ve adetlerine karşı nasıl duyarlı olacakları hakkında açık bir gösterge verme.

 

Açık Uçlu Hikayeler: Hikayelerden, e-öğrenme kurslarında etkileşim inşa etmek açısından da faydalanılabilir. Hikayeler; bir ortam yaratabilir, karakterleri tanıtabilir, konuyla bağlantı kurabilir – fakat, öğrenenin düşünüp taşınması için sonu açık uçlu olarak bırakılabilir. Hikaye; öğrenen kişinin, hikayeden türetilen birtakım sorulara cevap vermesi ve bunların değerlendirilmesi ile şekillenen interaktif bir egzersiz tarafından takip edilebilir. Bu, sadece öğrenenin başarılı bir şekilde katılımını sağlamaz, aynı zamanda hikayeden ne kadar öğrenme türetildiğini ölçmeye de yardım eder. Hikaye anlatımının bu şekli, çok çeşitli eğitim için muazzam bir yararlılığa sahiptir – satış, pazarlama, soft skill’ler yada yaygın davranışlarda değişiklik arayan eğitimler.

 

Oyun Tabanlı Hikayeler: Bir oyunun içine dokunmuş hikayeler, öğrenenler için elverişli bir bağlam yaratırlar. Eğer öğrenme faaliyetinde bulunan kişilerin “neden” yaptıklarına dair net bir fikirleri varsa; bu bağlam, özellikle “yaparak” daha iyi öğrenen kurumsal öğreniciler için önemlidir. Hikayeler, öğrenenleri oyunun farklı etkileşimleri (interaktiviteleri) yoluyla içine alabilir. Ayrıca; oyun için uygun bir zemin de yaratabilirler. Oyun boyunca öğrenen gelişim gösterirken,  hikaye de öğrenenin oyunu sonuca götürmesiyle elde edilen doruğa yavaş yavaş hareket eder. Bu, hikaye ve oyunun el ele olduğu çok interaktif bir yaklaşımdır. Oyun içindeki etkileşim, oyun içerisindeki öğrenicilerin tercihlerine bağlı olarak birden çok bitiş içeren bir hikaye oluşturarak tik haline getirilebilir. Bu, öğrenicinin sadece eğlenmesini değil, aynı zamanda da kurs boyunca iyice düşünüp karar vermesi konusunda da teşvik eder. Oyun tabanlı öğrenme içindeki hikaye anlatımı; bu nedenle, yaklaşımın etkisini şaşırtıcı bir hızla güçlendirir.

 

Gerçek Hayat Hikayeleri: Bir hikaye her zaman kurgusal olmak zorunda değildir. Günlük işler yada gerçek durum çalışmaları da öğrenicilerin katılımını sağlayan bir hikaye gibi ilişkili olabilir. Çekişmeler ve tartışmalar hikayeyi izleyebilir – bütün öğrenen grupla bir noktada birleşmek ve bilgiyi üretmek için ilgili konular üzerinde farklı bakış açılarını yüreklendirme.

 

Hikayeler, öğrenmede çok fazla yolla kullanılabilir ve kurumsal öğreniciler için, öğrenme faaliyetine sadece yeni bir soluk getirmekle kalmaz, kendi içinde öğrenmenin güçlü bir şeklini alırlar.

 

 

Kaynak: https://goo.gl/nftz2W

Blog Reviews

{{totalComments}} Comment
{{comment.owner.name}}
{{comment.owner.name}}
{{comment.createdAt | date:"dd/MM/yyyy"}}
{{comment.commentData}}